3-4 ตุ.ค.60 กีฬาสีดอนแจงเกมส์ 2017

Advertisements

26 ก.ย. 60 งานเกษียณครูโรงเรียนวัดดอนแจง

26 ก.ย. 60 งานเกษียณครูโรงเรียนวัดดอนแจง ครู อุดมลักษณ์ ชูศรี ครูพันธ์ทิพย์ พิบูลแถว

22- 23 ศึกษาดูงาน PLC รร.บ้านหนองชุมพล

17/8/60 อบรมผู้นำอนามัย

16/8/60 วันวิทยาศาสตร์ ที่ท้องฟ้าจำลอง กับ สวนรถไฟโตโยต้า

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

8 สิงหาคม วันอาเซียน