18 สิงหาคม 2559 วันวิทยาศาสตร์

18 สิงหาคม 2559 วันวิทยาศาสตร์

12 สิงหาคม 2559 วันแม่แห่งชาติ

8 สิงหา วันอาเซียน

3 ส.ค.59 เดินรณรงค์ ออกเสียงประชามติ

3 ส.ค.59 เดินรณรงค์ ออกเสียงประชามติ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง 

2 ส.ค. 59 วันภาษาไทยแห่งชาติ

2 ส.ค. 59 วันภาษาไทยแห่งชาติ รับรางวัลจากท่านผอ.ธีรชัย พลายรักษา รร.วัดดอนแจง

29/7/59 วันภาษาไทยแห่งชาติ

15/ก.ค./59 กิจกรรมวันเข้าพรรษาส่งคุณครูฝึกสอน

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.